Tag archieven: woordmerk

Looking for a SUIT SUPPLIER?

Merkinbreuk Suit Supply | Intellectueel Eigendom Advocaten

Eindelijk weer eens wat reuring in de retail branche. Leverancier van maatpakken Tailor Mates adverteert met de slogan: LOOKING FOR A NEW SUIT SUPPLIER?. De concurrerende pakkenleverancier SUIT SUPPLY was blijkbaar niet zo blij met deze advertentie. De vraag is dan natuurlijk; kan SUIT SUPPLY hier met succes tegen optreden?
Lees verder

Scheidingskantoor / Scheidingsplanner

Scheidingskantoor / Scheidingsplanner

Het Gerechtshof oordeelt dat het gebruik van de adword ‘scheidingsplanner’ is toegestaan. Als woordmerk is de aanduiding ‘scheidingsplanner’ niet geaccepteerd, waardoor er in deze procedure uitsluitend een beroep op een handelsnaam overblijft. Zonder nadere toelichting geldt dat dit gebruik niet kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Het Hof oordeelt vervolgens dat met het enkele beschrijvende gebruik van ‘scheidingsplanner’ niet inbreukmakend danwel onrechtmatig is gehandeld.

Lees hier de uitspraak