Tag archieven: reclame

Philips / Heinz

Philips / Heinz

Geschil over “Het regent, het regent, grote korrels Venz”. De Voorzieningenrechter neemt aan dat Philips als rechthebbende van de tekst kan worden aangemerkt. Philips vordert een uitzendverbod en daarnaast een vergoeding van € 7.000,-. De Voorziengenrechter wijst een algemeen uitzendverbod af, mede omdat de rechthebbende op basis van haar subsidiaire vordering bereid is om in te stemmen met uitzending tegen een vergoeding van € 7.000,- voor drie weken. Deze vordering wordt door de Voorzieningenrechter toegekend.

Lees hier de uitspraak

Eva Optic / Watervision

Eva Optic / Watervision

De Rechtbank oordeelt in de kort geding procedure of een reclame uiting van Watervision al dan niet misleidend of anderszins onrechtmatig is. De Reclame Code Commissie heeft in een eerdere procedure geoordeeld dat de reclame misleidend zou zijn. De Rechtbank wijst de vorderingen echter af, de rechtbank oordeelt onder meer op basis van andere toetsingsmaatstaven en de reclame uiting is inmiddels op andere wijze vormgegeven.

Lees hier de uitspraak

Philips / Heinz

Philips / Heinz

Geschil over “Het regent, het regent, grote korrels Venz”. De Voorzieningenrechter neemt aan dat Philips als rechthebbende van de tekst kan worden aangemerkt. Philips vordert een uitzendverbod en daarnaast een vergoeding van € 7.000,-. De Voorziengenrechter wijst een algemeen uitzendverbod af, mede omdat de rechthebbende op basis van haar subsidiaire vordering bereid is om in te stemmen met uitzending tegen een vergoeding van € 7.000,- voor drie weken. Deze vordering wordt door de Voorzieningenrechter toegekend.

Lees hier de uitspraak

Wilkinson / Gillette

Wilkinson / Gillette

Wilkinson gebruikt op haar scheerproducten onder meer de tekst “scheert beter dan Mach 3”. Het Gerechtshof oordeelt – net als de voorzieningenrechter in eerste aanleg – dat er sprake is van een ongeoorloofde vergelijkende reclame. Daarnaast oordeelt het Gerechtshof dat er sprake is van inbreuk op de merkrechten van Gillette.

Lees hier de uitspraak