Eindelijk weer eens wat reuring in de retail branche. Leverancier van maatpakken Tailor Mates adverteert met de slogan: LOOKING FOR A NEW SUIT SUPPLIER?. De concurrerende pakkenleverancier SUIT SUPPLY was blijkbaar niet zo blij met deze advertentie. De vraag is dan natuurlijk; kan SUIT SUPPLY hier met succes tegen optreden?

Handelsnaamgebruik

In algemene zin geldt dat het nogal lastig is om tegen het beschrijvende gebruik van aanduidingen op te treden. Het is immers niet de bedoeling dat algemeen gangbare termen door een partij worden gemonopoliseerd. In dit geval gaat het om het beschrijvende gebruik van een in de Engelse taal gangbare term Suit Supplier. Door de wijze van gebruik is er daarbij geen sprake van handelsnaamgebruik, zijnde het gebruik van de aanduiding ter onderscheiding van een onderneming. Om die reden valt een succesvol beroep op de handelsnaam SUIT SUPPLY af.

Merkinbreuk

Voor wat betreft de vraag of hier mogelijk sprake is van merkinbreuk, geldt dat het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom wel de mogelijkheid biedt om tegen het gebruik van een met SUIT SUPPLY overeenstemmend teken op te treden, terwijl het teken SUIT SUPPLIER niet als merk wordt gebruikt. Door het gebruik van het teken moet zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit – of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ik zou zeggen dat het beschrijvende gebruik van de woorden SUIT SUPPLIER een geldige reden opleveren, omdat aldus wordt gecommuniceerd dat Tailer Mades een leverancier van pakken is.

Woordmerk

Overigens is het merk SUIT SUPPLY uiteraard zelf ook al beschrijvend voor de diensten die door haar worden aangeboden. Het is dan ook zo dat SUIT SUPPLY helemaal geen woordmerk heeft kunnen registreren, maar bij haar merkregistraties telkens visuele elementen heeft moeten toevoegen.

Met andere woorden: SUIT SUPPLY kan de woorden SUIT SUPPLY niet als woordmerk monopoliseren. Gelet op het gegeven dat Tailor Mates bij haar beschrijvende gebruik van de woorden SUIT SUPPLIERS ook geen visuele elementen uit de merken van SUIT SUPPLY heeft overgenomen, acht ik ook een beroep op enig SUIT SUPPLY merk eveneens kansloos.