Modellenrecht en Octrooirecht

Het registreren van een model is een uiterst effectief middel om tegen relatief lage kosten een extra beschermingsvorm van een product te realiseren. Het modelrecht bestaat dan vaak naast de auteursrechtelijke bescherming van een creatief werk en geeft extra argumenten om tegen inbreuk op te treden. Een modelrecht kan worden verkregen op de vormgeving van een product met een nieuw en eigen karakter. Of daarvan sprake is kunnen wij uiteraard voor jou beoordelen.

Voor wat betreft het registreren van een octrooi geldt dat we daarvoor eerst altijd even een kosten/ baten analyse maken, omdat de kosten van octrooiregistraties nogal kunnen oplopen. Een octrooi dient geregistreerd te worden om beschermd te kunnen worden en moet  ten tijde van de registratie nieuw en inventief zijn. Daarnaast moet de vinding niet voor de hand liggen voor de gemiddelde vakman. Bij de vraag of er sprake is van octrooi inbreuk komt de vraag aan de orde of de andere partij gebruik maakt van een geldig octrooi of niet. We gaan overigens altijd samen met een octrooigemachtigde (die de technische kant nader belicht) naar de rechter om een zaak inhoudelijk toe te lichten.