Helen Maatjes Advocaat partner bij The Legal Group Amsterdam Den Haag

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. De reikwijdte van het handelsnaamrecht is sinds het gebruik van internet veel groter geworden en dit heeft tot veel handelsnaamgeschillen geleid. Daarbij speelt een rol dat het mogelijk is om beschrijvende handelsnamen te gebruiken en dat veelal wordt geprobeerd om een verbod te verkrijgen om het gebruik van beschrijvende handelsnamen van anderen te verbieden. Dit leidt bij de rechter vaak tot interessante juridische discussies.