SPECIALISATIES

Merkenrecht

Een merk is een identificatiemiddel voor marktdeelnemers om hun producten en diensten te onderscheiden. Wij treden vaak op voor bekende merken om merkinbreuk tegen te gaan.

Lees meer.

Intellectueel eigendom advocaten, The Legal Group Amsterdam Den Haag
Diederik Donk Advocaat partner bij The Legal Group Amsterdam Den Haag

Auteursrecht

Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming moet er sprake zijn van een oorspronkelijk werk. Advocaten kunnen een levenswerk schrijven over de vraag of een product wel of niet voor auteursrecht in aanmerking komt.

Lees meer.

Modellenrecht en Octrooirecht

Het registreren van een model is een uiterst effectief middel om tegen relatief lage kosten een extra beschermingsvorm van een product te realiseren.

Lees meer.

Diederik Donk Advocaat partner bij The Legal Group Amsterdam Den Haag

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. De reikwijdte van het handelsnaamrecht is sinds het gebruik van internet veel groter geworden en dit heeft tot veel handelsnaamgeschillen geleid.

Lees meer.

Intellectueel eigendom advocaten, The Legal Group Amsterdam Den Haag

Merkenrecht

Een merk is een identificatiemiddel voor marktdeelnemers om hun producten en diensten te onderscheiden. Wij treden vaak op voor bekende merken om merkinbreuk tegen te gaan.

Lees meer.

Auteursrecht

Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming moet er sprake zijn van een oorspronkelijk werk. Advocaten kunnen een levenswerk schrijven over de vraag of een product wel of niet voor auteursrecht in aanmerking komt.

Lees meer.

Modellenrecht en Octrooirecht

Het registreren van een model is een uiterst effectief middel om tegen relatief lage kosten een extra beschermingsvorm van een product te realiseren.

Lees meer.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. De reikwijdte van het handelsnaamrecht is sinds het gebruik van internet veel groter geworden en dit heeft tot veel handelsnaamgeschillen geleid.

Lees meer.