SPECIALISATIES

Merkenrecht

Een merk is een identificatiemiddel voor marktdeelnemers om hun producten en diensten te onderscheiden. Wij helpen bekende partijen bij de registratie van hun merken en treden op om merkinbreuk tegen te gaan.

Lees meer.

Intellectueel eigendom advocaten, The Legal Group Amsterdam Den Haag
Diederik Donk Advocaat partner bij The Legal Group Amsterdam Den Haag

Auteursrecht

Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming moet er sprake zijn van een oorspronkelijk werk. Het gaat hierbij om de vraag of de maker van een “werk” creatieve keuzes heeft gemaakt.

Lees meer.

Modellenrecht en Octrooirecht

Het registreren van een model is een effectief middel om een extra beschermingsvorm van een product te verkrijgen. Het geeft extra argumenten om tegen inbreuk op te treden. Wij registreren modellen en treden op in geval van inbreuk.

Lees meer.

Diederik Donk Advocaat partner bij The Legal Group Amsterdam Den Haag

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. De reikwijdte van het handelsnaamrecht is sinds het gebruik van internet veel groter geworden en dit heeft tot veel handelsnaamgeschillen geleid.

Lees meer.

Intellectueel eigendom advocaten, The Legal Group Amsterdam Den Haag

Merkenrecht

Een merk is een identificatiemiddel voor marktdeelnemers om hun producten en diensten te onderscheiden. Wij helpen bekende partijen bij de registratie van hun merken en treden op om merkinbreuk tegen te gaan.

Lees meer.

Auteursrecht

Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming moet er sprake zijn van een oorspronkelijk werk. Het gaat hierbij om de vraag of de maker van een “werk” creatieve keuzes heeft gemaakt.

Lees meer.

Modellenrecht en Octrooirecht

Het registreren van een model is een effectief middel om een extra beschermingsvorm van een product te verkrijgen. Het geeft extra argumenten om tegen inbreuk op te treden. Wij registreren modellen en treden op in geval van inbreuk.

Lees meer.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. De reikwijdte van het handelsnaamrecht is sinds het gebruik van internet veel groter geworden en dit heeft tot veel handelsnaamgeschillen geleid.

Lees meer.