Vandaag treedt de lang verwachte nieuwe auteursrechtrichtlijn in werking, namelijk; de Richtlijn inzake Auteursrechten in de Digitale eengemaakte Markt (ook wel; de “DSM-Richtlijn”).[1] Het doel van de richtlijn is om het auteursrecht aan te passen aan het moderne digitale tijdperk en al bestaande regels te harmoniseren. Het opstellen van de richtlijn ging echter niet zonder slag of stoot. Vooral artikel 17 van de richtlijn zorgde voor veel opschudding.

De achterliggende gedachte van bovengenoemd artikel is om de zogenaamde “value-gap” te dichten. De value-gap ontstaat nu de houders van intellectuele eigendomsrechten vaak met lege handen staan tegenover de grote techplatforms. Hoewel de vrije omgeving van het internet veel creatieve mogelijkheden biedt, bestaat de situatie ook dat auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming op de platforms terecht komen, waarvan de grote techplatforms op hun beurt weer profiteren.

Artikel 17 streeft ernaar deze grote platforms harder aan te pakken, althans, makkelijker aansprakelijk te kunnen stellen voor eventuele inbreuken. Voorheen was het namelijk zo dat platforms in beginsel niet aansprakelijk waren voor de content van hun gebruikers, behalve wanneer hiervan een melding werd gemaakt en het platform daar – terwijl het daarvan kennis had – niet prompt naar handelde. Het nieuwe artikel lijkt om die reden een uitkomst voor de rechthebbenden. Er ontstaat echter een probleem, omdat in de vorige versie van de richtlijn de indruk werd gewekt dat platforms een upload-filter moeten instellen, waardoor de content die door de gebruikers werd geüpload, eerst via een filter gecheckt moet worden op de rechtmatigheid. Dit doet natuurlijk af aan de vrijheid en openheid van het internet en zou voor platforms ook een bijna niet uit te voeren vereiste zijn.

In de nieuwe versie van de richtlijn ontbreekt deze regel echter en verschillende instellingen hebben aangegeven dat van een uploadfilter geen sprake zal zijn. Daarnaast ziet het artikel volgens het Europese Parlement uitsluitend op de grote techplatforms zoals YouTube en Facebook.[2]

Indien een platform niet valt onder de werking van artikel 17, kan worden teruggegrepen naar de E-commerce richtlijn, waarbij aldus geldt dat het platform in principe niet aansprakelijk is voor de content geplaatst door zijn gebruikers, tenzij er na melding van inbreuk niets wordt gedaan.

Hoe de nieuwe regels in de praktijk zullen uitwerken, is in ieder geval iets waar menig advocaat en rechthebbende, zoals artiesten, benieuwd naar is.

Voor meer informatie over de DSM-richtlijn kun je contact opnemen met Michelle Seel (Michelle@thelegalgroup.nl).

 

[1] DSM-Richtlijn: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj.

[2] Persbericht Europees Parlement: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190111IPR23225/questions-and-answers-on-issues-about-the-digital-copyright-directive.