TikTok is een redelijk nieuw platform dat vooral veel gebruikt wordt en populair is onder kinderen en jongeren.  Door middel van dit platform kunnen gebruikers korte gepersonaliseerde video’s creëren en uploaden of, indien een carrière als bekende TikTokker niet als muziek in de oren klinkt, gewoon ellenlang blijven scrollen.

Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit) een onderzoek was gestart naar de verwerking van persoonsgegevens door TikTok waarbij vooral werd gekeken naar de uitleg van TikTok met betrekking tot de door haar verwerkte gegevens.[1]

Bij het verwerken van persoonsgegevens dienen op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) de algemene zorgvuldigheidsnormen in acht te worden genomen. Daarbij geldt in ieder geval dat de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval TikTok) een informatieplicht heeft.

De informatieplicht houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke het datasubject moet informeren over de gegevensverwerking op een transparante en begrijpelijke manier welke informatie makkelijk toegankelijk is en deze in duidelijke en eenvoudige taal wordt gecommuniceerd. Het datasubject moet namelijk in staat zijn te kunnen volgen op welke manier zijn/haar gegevens worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke dient informatie vrij te geven betreffende – onder andere – het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, op basis van welke juridische grond de verzameling plaats vindt en hoe de betrokkene zijn gegevens kan controleren. Het voorgaande wordt door de onderneming, of in dit geval het platform, vrijwel altijd neergelegd in de privacy policy.

Wanneer het de verwerking van persoonsgegevens van minderjarige (kinderen) betreft, geldt uiteraard dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de manier waarop de informatie wordt gecommuniceerd. De kinderen moeten deze uitleg natuurlijk wel kunnen begrijpen.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerd dat het voor de gebruikers niet duidelijk was op welke manier TikTok de persoonsgegevens verwerkte. Met name de niet-Engelssprekende kinderen konden de Engelstalige privacy policy niet begrijpen. Om die reden legde de Autoriteit Persoonsgegevens TikTok een boete van € 750.000,– op. Deze boete lijkt terecht, TikTok zal meer maatregelen moeten nemen om de privacy van kinderen te waarborgen. TikTok heeft inmiddels bezwaar ingediend, dus wordt vervolgd!

Heb je vragen over de AVG of andere privacy gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Michelle Seel (michelle@thelegalgroup.nl) of Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl).

[1] Nieuwsbericht AP, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-start-onderzoek-naar-tiktok.