In de oppositieprocedure tussen Dwarfs Patents and Trademarks (aanvrager van het merk “DAUMONET”) en Daum (houder van het merk “DAUM”) heeft het Europees merkenbureau geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de beide tekens onder het relevante publiek. De oppositie is om die reden afgewezen.

Een teken fungeert pas als merk wanneer het volledig is ingeschreven. Bij de aanvraag van een teken kan een merkhouder – die van mening is dat het aangevraagde teken overeenstemt met zijn of haar eerder geregistreerde merk – oppositie instellen en daarmee de inschrijving te proberen voorkomen. Het merkenbureau zal verschillende zaken, waaronder de overeenstemming van de producten en diensten waarvoor de tekens zijn geregistreerd en de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming van de tekens, in acht nemen en haar beslissing daarop baseren. In deze oppositie heeft het Europees merkenbureau terecht besloten dat er aanzienlijke visuele en auditieve verschillen tussen DAUMONET en DAUM bestaan. Lees voor meer informatie onderstaande uitspraak.