Merkinbreuk op logo Delicious

De rechtbank Amsterdam heeft in de procedure tussen Delicious Food & Gourmet en Enrico geoordeeld dat Enrico met het gebruik van het logo van Delizioso inbreuk maakt op de merkrechten van Delicious Food & Gourmet op haar logo van “Delicious”


Beide partijen richten zich op de verkoop van diverse delicatessen, voornamelijk producten in kerstpakketten. De voorzieningenrechter oordeelt dat de totaalindrukken van beide logo’s te veel overeenstemmen. De auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze logo’s, waarbij het woord Delizioso in combinatie met een versiering bestaand uit takjes, teveel lijkt op het woord Delicious met een versiering van olijftakjes, zoals Delicious dat al jaren gebruikt voor al haar verpakkingen, leidt tot verwarring bij de consument.

Op basis hiervan concludeert de voorzieningenrechter dat er sprake is van inbreuk op het merkenrecht van Delicious Food & Gourmet. De voorzieningenrechter veroordeelt Enrico om iedere inbreuk op het merkenrecht van Delicious Food te staken en  gestaakt te houden op straffe van een dwangsom.

 Lees hier de uitspraak