Het klinkt natuurlijk wat vergezocht, merkinbreuk maken door alleen maar een blikje te openen. Het had niet veel gescheeld of dat was toch waarheid geworden. De onderneming Ardagh Metal Beverage probeerde het geluid van een openend drankblikje bij het Europese merkenbureau beschermd te krijgen, maar het bureau vond dit toch iets te vergezocht.

Het is niet de eerste keer dat een bepaald geluid als merk wordt geregistreerd, of in ieder geval daartoe een poging wordt gedaan. Klankmerken worden sinds een aantal jaren aangevraagd. Toen het vereiste dat een merk ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ moest zijn, is komen te vervallen, werd dit mogelijk. Zo kun je een klank registreren door middel van “een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties”. Het weergeven in woorden, zoals “Kukelekuuuu” voor het geluid van een kraaiende haan kan niet[1]. Het registreren van een merk door middel van een geluidsfragment is inmiddels wel mogelijk.

Een klank kan natuurlijk alleen nog steeds als merk dienen als deze geschikt is om de producten of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Een merk moet dus wel onderscheidend zijn. Dit geldt niet alleen voor klanken, maar voor alle merken die worden vastgelegd. Dit blijft vooral voor klanken een lastig punt, wat zeker niet eenduidig wordt geïnterpreteerd. Zo liep Netflix in 2020 nog tegen een weigering van de registratie van de openingstune aan. Toch wel een heel herkenbaar geluid voor veel mensen. Misschien moet Netfix nu een nieuwe poging tot registratie doen, na een lange lock-down met ongetwijfeld veel Netflix binge watchers is er misschien wel sprake van inburgering van dit geluid als merk!

Wat in ieder geval niet kan, is het geluid van het openen van een drankblikje vastleggen. Het geluid werd omschreven als het geluid dat ontstaat bij het openen van een drankblikje gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en gebruis van ongeveer negen seconden. We kunnen ons er allemaal wel iets bij voorstellen, maar onderscheidend? Nee, dat is het niet.

Het Gerecht EU oordeelde[2] dat het geluid dat ontstaat bij de opening van een blikje, wordt beschouwd als een technisch en functioneel element. De opening van een blikje is onlosmakelijk verbonden met de technische oplossing van het blikje en het kunnen openmaken daarvan. Het toevoegen van het element ‘stilte van ongeveer één seconde’, gevolgd door ‘gebruis van ongeveer negen seconden’ is onvoldoende om dit geluid onderscheidend te maken, zodat het publiek dit als afkomstig van een bepaalde onderneming opvat.

Gelukkig is dit geluid geen merk geworden, anders zouden we massaal inbreuk maken door een blikje open te maken! Wil jij weten of een geluid of ander teken wel onderscheidend genoeg is om als merk geregistreerd te worden? Dan kun je contact opnemen met Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl)

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5dad01d492a0540929b5ae1eeea7f3f4e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObNr0?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764401

[2] https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=243853&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=370241