TLG. Makes Legal Simple.

Wat is er aan de hand?

Partijen die intellectuele eigendomsrechten hebben gekocht van een curator van een failliete boedel komen vaak van een koude kermis thuis. Achteraf blijkt namelijk regelmatig dat de curator niet de rechthebbende was op de betreffende “IE rechten”.

Wat een curator namelijk vaak doet is onder de algemene noemer “Goodwill” en zonder enige garantie de “IE rechten” van een failliete BV verkopen. Het staat dan echter niet vast dat de koper van deze “IE rechten” daarover ook kan beschikken.

Voor merken, modelrechten en octrooien is het eenvoudig om na te gaan of deze tot de failliete boedel behoren of niet. Deze staan in de registers vermeld. Voor auteursrechten ligt het gecompliceerder. De koper zal moeten nagaan welke personen de geestelijke vaders zijn van de betreffende werken en of zij bijvoorbeeld wel of niet in dienst zijn geweest van de failliete vennootschap.

Het is simpel:

Zorg ervoor dat vaststaat wat onder de door de curator verkochte “Goodwill” moet worden verstaan en dat vaststaat dat de curator bij de verkoop over de betreffende IE rechten heeft kunnen beschikken.