Het Twitter account van president Trump is afgelopen zaterdag permanent geblokkeerd. De haatdragende tweets van Trump waren voor Twitter de reden om zijn account te blokkeren. Volgens Twitter zetten de berichten van Trump aan tot geweld.[1]

Het account van Trump werd na de aanval op het Capitool aanvankelijk voor twaalf uur geschorst. De permanente blokkering van afgelopen zaterdag is vervolgens het gevolg geweest van de navolgende twee berichten van Trump op Twitter:

“The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”

“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”

Sociale media is een belangrijke schakel in het vrijelijk ontvangen van informatie. Hoewel het platform een omgeving creëert waarin maatschappelijke discussies worden gestimuleerd, moet ook worden opgetreden tegen haatdragende berichten. Het publieke belang van de tweets dient te worden afgewogen tegen de noodzaak hiervan in de democratische samenleving.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar betreft geen absoluut recht. De beperking daarvan is echter niet zonder meer geoorloofd. In dit geval wordt het beperken van de uitingsvrijheid van Trump gerechtvaardigd nu het posten van haatdragende berichten (hate speech) in strijd is met de community richtlijnen van Twitter.

Naar mijn mening is Twitter terecht tot haar besluit gekomen. Daarbij geldt dat Twitter het recht van de vrijheid van meningsuiting van Trump en het recht van zijn volgers om informatie te kunnen ontvangen rechtsgeldig heeft kunnen beperken, omdat het handelen van Trump een gevaar is geweest voor de democratische samenleving. Bij afweging van deze belangen dient de bescherming van de democratische samenleving mijns inziens zwaarder te wegen.

Wil jij meer weten over de vrijheid van meningsuiting op het internet en de gevolgen van omstreden berichten? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

[1]Twitter nieuwsbericht, https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html.