Ongeveer een jaar geleden schreven wij al over de procedure tussen Airwair – van Dr. Martens schoenen – en Primark (lees hier de blog). Met die procedure probeerde Airwair te voorkomen dat Primark schoenen op de markt bracht waarvan Airwair meende dat deze inbreuk maakten op de auteursrechten van Airwair. De rechtbank ging hier niet in mee en oordeelde dat de schoenen van Primark een andere totaalindruk vertonen dan de Dr. Martensschoenen en daarmee geen inbreuk maken. Bovendien passen deze ‘legerschoenen’ in een trend van al bestaande schoenen met een soortgelijke vormgeving.

Nu probeert Airwair te voorkomen dat Van Haren legerschoenen in haar winkels aanbiedt. In de kort geding procedure die onlangs bij de Rechtbank RotterdamĀ speelde[1], stelde Airwair zich op het standpunt dat er sprake is van zogenaamde “slaafse nabootsing”. Kort gezegd betekent dat het nabootsen van een product onrechtmatig kan zijn als de nabootsende partij tekortschiet in zijn verplichting om te voorkomen dat er door de gelijkheid tussen beide producten kans op verwarring bij het publiek ontstaat. Kortgezegd; je mag niet meer overnemen dan noodzakelijk.

Ook de rechtbank Rotterdam stelt Airwair in het ongelijk. De Dr. Martensschoenen hebben geen ‘eigen gezicht’ op de markt omdat er een grote hoeveelheid vergelijkbare schoenen op de markt verkrijgbaar is. Alleen daarom al oordeelt de rechtbank dat er geen sprake kan zijn van ‘slaafse nabootsing’ van de Dr. Martensschoenen. Er kan geen sprake zijn van verwarring bij het publiek.

Het lijkt er op dat dit niet de laatste procedure is van Airwair tegen schoenenaanbieders in Nederland. Wij houden je op de hoogte!

Als je vragen hebt over slaafse nabootsing of over de bescherming van producten, neem dan contact op met Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl).

 

[1]Rechtbank Rotterdam 12 januari 2021, IEF19700