Dr. Martens vs. Primark – Auteursrechtinbreuk?

Vorige week plaatsten wij een poll op onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/thelegalgroupnl/) waarin gestemd kon worden of de schoenen van Primark inbreuk maken op de auteursrechten van Dr. Martens op het ontwerp van haar schoenen. De meerderheid heeft met 70% gestemd op ‘geen inbreuk’, maar wat vond de rechter er van?

Voordat er beoordeeld kan worden of er wel of geen sprake is van inbreuk op auteursrechten, moet worden vastgesteld of het ontwerp – in dit geval de Dr. Martens schoen – eigenlijk wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

De rechtbank heeft geoordeeld[1] dat de schoen van Dr. Martens inderdaad auteursrechtelijk wordt beschermd, waarbij de belangrijkste oorspronkelijke elementen zijn; het kenmerkende gele stiksel, acht veterogen, de groeven in de rand van de buitenzool, de grote stoffen hiellus en de karakteristieke onderzool. Niet alle schoenen uit de Dr. Martens collectie komen voor bescherming in aanmerking, maar bovenstaande schoen, dankzij deze elementen, wel.

Maar maakt Primark dan inbreuk op die auteursrechten? Zo op het eerste oog lijken de schoenen veel op elkaar. De rechtbank meent dan ook dat niet valt uit te sluiten dat Primark heeft voortgebouwd en gevarieerd op de Dr. Martens schoenen. Maar Primark heeft diverse voorbeelden kunnen laten zien van al bestaande schoenen met een soortgelijke vormgeving, waardoor aannemelijk is dat zij juist op die bestaande schoenen heeft voortgebouwd. Verder ontbreken de kenmerkende gele stiksels en de grote stoffen hiellus in de versie van Primark, waardoor de rechtbank tot het oordeel komt dat de totaalindrukken tussen de schoenen anders is en Primark geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Dr. Martens.

Dr. Martens had trouwens nog een andere troef achter de hand, zij had de vormgeving van haar schoen ook als vormmerk geregistreerd. Helaas meende de rechtbank dat ook hierop geen inbreuk werd gemaakt. Het is namelijk nog maar de vraag of het vormmerk geldig is (is deze wel geschikt om als herkomstaanduiding te dienen?). De vormgeving van de zolen en schoenen van Primark stemmen deels wel overeen met het vormmerk, maar het vereiste verwarringsgevaar is niet aanwezig volgens de rechtbank.

Al met al dus geen succes voor Dr. Martens. Uit deze uitspraak van de rechter blijkt maar weer eens dat het voor een rechthebbende van groot belang is om goed na te denken welke registraties je voor een ontwerp verricht en hoe deze registraties er precies uitzien.

Mocht je vragen hebben over merk- of modelregistraties dan kun je altijd contact met ons opnemen via helen@thelegalgroup.nl

 

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9724