De vijf verschillen tussen kwekersrecht en merkenrecht

Kwekersrecht is een specifieke beschermingsvorm, belangrijk voor alle telers in Nederland en daarbuiten. Het komt in de praktijk nog wel eens voor dat er verwarring ontstaat tussen dit kwekersrecht en het merkenrecht waarbij in beide gevallen namen worden beschermd. Daarom even kort de vijf belangrijkste verschillen op een rijtje.

  1. Onderscheidend vermogen

Een belangrijk vereiste om over een geldig merk te kunnen beschikken, is dat deze over onderscheidend vermogen moet beschikken. Als een naam geen onderscheidend vermogen heeft, kan deze niet als merk worden ingeschreven. “Bloemen” of “Rozen” kunnen bijvoorbeeld niet geldig als merk worden vastgelegd. Dit vereiste onderscheidend vermogen geldt niet bij het kwekersrecht, sterker nog; de naam zal per definitie generiek gebruikt worden, omdat de naam als aanduiding voor een ras wordt gebruikt. Andere telers die een nieuwe variatie van dit ras uitbrengen, kunnen die rasnaam dus ook gebruiken, omdat dat nu eenmaal de generieke aanduiding voor dat specifieke ras is.

  1. Registratie

Bij een registratie van een kwekersrecht zijn met name de eigenschappen van een ras doorslaggevend om dit geldig vast te kunnen leggen. De naamgeving is weliswaar een onderdeel van het registratieproces, maar de bescherming van het kwekersrecht ziet uiteindelijk niet zozeer op de naam, maar juist om de eigenschappen van een ras. Bij het merkenrecht is dit anders, het is juist de naam waarvoor de bescherming wordt aangevraagd. Met een merkregistratie kun je optreden tegen andere aanbieders die dezelfde of soortgelijke producten aanbieden onder dezelfde of soortgelijke naam.

  1. Beeldmerken

Als je gebruik maakt van een herkenbaar logo, kun je dit als beeldmerk vastleggen. Anderen mogen dan geen logo gebruiken dat sterk op het beschermde logo lijkt. Bij een kwekersrecht bestaat er geen mogelijkheid om dergelijke visuele uitingen vast te leggen.

  1. Duur van de bescherming

De beschermingsduur van het kwekersrecht eindigt na – afhankelijk van waarop bescherming wordt aangevraagd – maximaal 30 jaar. Verlenging is niet mogelijk. Een merkregistratie is geldig voor een periode van 10 jaar en kan telkens voor een nieuwe periode van 10 jaar worden verlengd, oneindig.

  1. Nieuwheid

Een kwekersrecht kan alleen worden verleend aan rassen die nieuwzijn. Binnen een periode van één jaar zul je dan ook het kwekersrecht moeten aanvragen. Merkregistraties kennen dit vereiste niet. Je kunt op ieder moment beslissen om een merkaanvraag in te dienen. In principe gaat de bescherming dan ook pas vanaf dat moment in, maar er wordt ook gekeken naar wie het merk als eerste in de praktijk daadwerkelijk heeft gebruikt.

Al met al kunnen kwekersrecht en merkenrecht prima naast elkaar bestaan. Vaak is het ook aan te raden om naast een kwekersrecht de commerciële naam als merk vast te leggen, zodat je kunt optreden tegen andere partijen die willen meeliften op de bekendheid van die naam.

Voor meer vragen over kwekersrecht of merkenrecht kun je contact opnemen met Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl) of Diederik Donk (donk@thelegalgroup.nl).