Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Picnic mag nep Max Verstappen gebruiken

Max Verstappen Look A Like Picnic | Intellectueel Eigendom Advocaten

Picnic mag nep Max Verstappen gebruiken

Het gebruik van een Max Verstappen lookalike door Picnic is door het Gerechtshof Amsterdam toch rechtmatig geacht. Picnic mag de nep Max Verstappen dan ook in haar reclames blijven gebruiken en Max Verstappen moet de door hem reeds ontvangen € 150.000,– schadevergoeding terugbetalen. Het is een opmerkelijk oordeel van het Gerechtshof, omdat in andere look a like zaken zoals die van Katja Schuurman (vs Yellow Bear) en Salomon Kalou (vs. Centraal Beheer) juist werd geoordeeld dat door het gebruik van een lookalike toch inbreuk werd gemaakt op de portretrechten van een bekende persoonlijkheid. In dit geval stelt het Hof dat er geen sprake is van inbreuk, omdat het door de gelaatstrekken van de Lookalike en het gebruik van een Picnic busje voor de aanschouwer duidelijk moet zijn dat het niet Max Verstappen zelf betreft, maar dat het gaat om een persiflage van zijn optreden in de Jumbo reclames. Onze voorspelling is dat Max Verstappen in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Lees hier de uitspraak

Inbreuk auteursrechten op sjaals Bylima

Inbreuk auteursrechten op sjaals Bylima

Bylima ontwerpt diverse sjaals, waaronder de zogenaamde Honeyloop sjaal met een patroon in raatmotief met de gestileerde weergave van een bij. Een de Radice sjaal bestaande uit een ontwerp van twee over elkaar weergegeven ruitvormen. Verder heeft Bylima nog een ontwerp vervaardigd van een sjaal met aan weerszijden een patroon van goudkleurige steentjes, verbonden door een golvend patroon, de Rialto Sjaal.

Lees verder

(Erven) Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam

(Erven) Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Gerechtshof nu over het al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn van  de zogenaamde achterbankgesprekken van Endstra. Het Gerechtshof oordeelt dat in het algemeen geldt dat op mondelinge voordrachten auteursrecht rust. In de regel is er een duidelijke en het banale overstijgende vormgeving te onderkennen in dergelijke voordrachten die in gewone gesprekken ontbreekt. Voor wat betreft deze ‘gewone’ gesprekken oordeelt het Gerechtshof dan ook dat er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming.

Lees hier de uitspraak

Topro / Allergoedkoopst

Topro / Allergoedkoopst

De Noorse onderneming Topro houdt zich onder meer bezig met de verkoop van rollators en is houder van de Gemeenschapswoordmerken Topro en Troja. De onderneming Allergoedkoopst heeft rollators aangeboden onder de naam TROJA 3G, met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing. Allergoedkoopst heeft erkend dat er door deze verhandeling sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. De bestuurder van Allergoedkoopst wordt daarnaast in persoon aansprakelijk gesteld nu hij de inbreuk niet heeft voorkomen en daarmee onrechtmatig handelt.

Lees hier de uitspraak