Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Inbreuk auteursrechten op sjaals Bylima

Inbreuk auteursrechten op sjaals Bylima

Bylima ontwerpt diverse sjaals, waaronder de zogenaamde Honeyloop sjaal met een patroon in raatmotief met de gestileerde weergave van een bij. Een de Radice sjaal bestaande uit een ontwerp van twee over elkaar weergegeven ruitvormen. Verder heeft Bylima nog een ontwerp vervaardigd van een sjaal met aan weerszijden een patroon van goudkleurige steentjes, verbonden door een golvend patroon, de Rialto Sjaal.

Lees verder

(Erven) Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam

(Erven) Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Gerechtshof nu over het al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn van  de zogenaamde achterbankgesprekken van Endstra. Het Gerechtshof oordeelt dat in het algemeen geldt dat op mondelinge voordrachten auteursrecht rust. In de regel is er een duidelijke en het banale overstijgende vormgeving te onderkennen in dergelijke voordrachten die in gewone gesprekken ontbreekt. Voor wat betreft deze ‘gewone’ gesprekken oordeelt het Gerechtshof dan ook dat er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming.

Lees hier de uitspraak

Topro / Allergoedkoopst

Topro / Allergoedkoopst

De Noorse onderneming Topro houdt zich onder meer bezig met de verkoop van rollators en is houder van de Gemeenschapswoordmerken Topro en Troja. De onderneming Allergoedkoopst heeft rollators aangeboden onder de naam TROJA 3G, met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing. Allergoedkoopst heeft erkend dat er door deze verhandeling sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. De bestuurder van Allergoedkoopst wordt daarnaast in persoon aansprakelijk gesteld nu hij de inbreuk niet heeft voorkomen en daarmee onrechtmatig handelt.

Lees hier de uitspraak

Intermedium Shoes / Deckers Outdoor

Intermedium Shoes / Deckers Outdoor

Intermedium verkoopt schoenen waarvan Deckers stelt dat deze inbreuk maken op haar schoenen, beter bekend als Uggs. De rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van modelinbreuk, aangezien de schoenen van Intermedium geen andere algemene indruk vertonen dan het geregistreerde Uggs model. De verschillen die er tussen beide modellen schoenen zijn aan te wijzen, zijn van ondergeschikt belang en hebben niet tot gevolg dat er een andere algemene indruk wordt gewekt. De Rechtbank oordeelt dan ook dat de schoenen van Intermedium inbreuk maken op de modelrechten van Deckers.

Lees hier de uitspraak

Philips / Heinz

Philips / Heinz

Geschil over “Het regent, het regent, grote korrels Venz”. De Voorzieningenrechter neemt aan dat Philips als rechthebbende van de tekst kan worden aangemerkt. Philips vordert een uitzendverbod en daarnaast een vergoeding van € 7.000,-. De Voorziengenrechter wijst een algemeen uitzendverbod af, mede omdat de rechthebbende op basis van haar subsidiaire vordering bereid is om in te stemmen met uitzending tegen een vergoeding van € 7.000,- voor drie weken. Deze vordering wordt door de Voorzieningenrechter toegekend.

Lees hier de uitspraak