HET NEDERLANDS DAMES VOLLEYBALTEAM

Het Nederlands dames volleybalteam heeft de afgelopen jaren zeer goede prestaties geleverd en aansluiting gevonden bij de absolute wereldtop. De speelsters zijn daarom ook interessanter geworden voor potentiële sponsoren en marketing activiteiten.

Wij zijn namens de speelsters van het Nederlands volleybalteam de onderhandelingen aangegaan met de Nederlandse volleybalbond om te bezien onder welke voorwaarden de speelsters van het Nederlands volleybalteam voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.

WIE HEEFT HET RECHT OM DE IMAGERECHTEN VAN HET NEDERLANDS VOLLEYBALTEAM TE EXPLOITEREN?

In de rechtspraak is aangenomen dat Nederlandse topsporters een verzilverbare populariteit hebben en het recht hebben om zich te verzetten tegen het gebruik van hun portretten voor promotionele of commerciële doeleinden. In de volksmond: sporters kunnen dan een beroep doen op hun portretrecht. Inmiddels is uitgemaakt dat ook het gebruik van de naam van een TOPsporter voor commerciële doeleinden zonder toestemming ook niet is toegestaan. Om  die reden spreken we niet meer van portretrechten, maar van imagerechten.

HOOGSTE TIJD VOOR PROFESSIONALISERING

In 2017 hebben we op verzoek van de speelsters van Nederlands dames volleybalteam onderzocht hoe wij ervoor kunnen zorgen dat zij hun exploitatiemogelijkheden kunnen optimaliseren.  Wij hebben dat al in het verleden al eens succesvol gedaan voor alle Nederlandse hockey internationals. Wij hebben vervolgens ook voor het Nederlands dames volleybalteam een Stichting Beheer Imagerechten (de “Stichting”) opgericht. De speelsters hebben vervolgens hun imagerechten aan de Stichting overgedragen met als doel om de gezamenlijke exploitatie van hun portretrechten te optimaliseren.

ONDERHANDELINGEN VAN DE VOLLEYBALBOND

Wij hebben de speelsters vervolgens bijgestaan bij het vormgeven van de samenwerking met de Nederlandse Volleybalbond. De doelstelling is daarbij telkens geweest; het verder optimaliseren van de exploitatiemogelijkheden van de imagerechten van de speelsters. De volgende stap in de professionalisering van de Nederlandse volleybal sport is hiermee gezet. We zijn er trots op dat we hieraan een constructieve bijdrage hebben kunnen leveren.

Lees meer over de specialisaties van Intellectueel Eigendom Advocaten of maak direct een afspraak.