BLOG

Hasbro / Simba Toys

Hasbro / Simba Toys

Het Hof oordeelt dat My little pony van Hasbro aangemerkt dient te worden als een auteursrechtelijk beschermd werk. De door Simba Toys verhandelde “Simba Pony II” maakt inbreuk op de auteursrechten van Hasbro, nu de auteursrechtelijk beschermde trekken van My little pony zodanig zijn overgenomen, dat de totaalindrukken overeen komen.

Lees hier de uitspraak

Wilkinson / Gillette

Wilkinson / Gillette

Wilkinson gebruikt op haar scheerproducten onder meer de tekst “scheert beter dan Mach 3”. Het Gerechtshof oordeelt – net als de voorzieningenrechter in eerste aanleg – dat er sprake is van een ongeoorloofde vergelijkende reclame. Daarnaast oordeelt het Gerechtshof dat er sprake is van inbreuk op de merkrechten van Gillette.

Lees hier de uitspraak

Gigaprint / Gigaboek

Gigaprint / Gigaboek

De voorzieningenrechter oordeelt terecht dat er geen overeenkomsten zijn tussen het printbedrijf van Gigaprint aan de ene kant en de uitgeverswerkzaamheden van Gigaboek aan de andere kant. Nu de activiteiten niet overlappen en er verder ook geen sprake is van enige verwarring, geldt dan ook dat er geen sprake is van handelsnaaminbreuk.

Lees hier de uitspraak

Prae Artiestenverloning / Artiestenverloningen

Prae Artiestenverloning / Artiestenverloningen

Prae Artiestenverloning maakt gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl. De ondernemingen Artiestenverloningen stelt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar handelsnaamrechten. Het Hof oordeelt echter dat het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan een ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden, daarvan is hier geen sprake.

Lees hier de uitspraak

Sweet Things / M&D Pastries

Sweet Things / M&D Pastries

Eiseres Sweet Things en gedaagde M&D Pastries zijn beiden ondernemingen in onder meer de vervaardiging en de verkoop van banketbakkerswaren. M&D Pastries is op internet actief onder de domeinnaam ‘sweet-things.nl’ en gebruikt ‘sweet things’ veelvuldig op haar website. De rechtbank oordeelt dat verwarring te duchten is met de oudere handelsnaam van Sweet Things en oordeelt dat er sprake is van handelsnaaminbreuk. Daarnaast wordt het merk van M&D Pastries doorgehaald nu deze te kwader trouw is geregistreerd.

Lees hier de uitspraak

&Klevering / Hema

&Klevering / Hema

De Voorzieningenrechter Amsterdam oordeelt dat Hema de sfeerlichthouders van &Klevering niet slaafs heeft nagebootst. De houders van Hema zijn gemaakt van metaal en ogen onbreekbaar, terwijl de houders van &Klevering meer doorzichtig en breekbaar ogen.  Door dit verschil en daarnaast de iets afwijkende vorm heeft Hema het nodige gedaan om het gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen.

Lees hier de uitspraak