BLOG

Inbev Nederland / Fotograaf

Inbev Nederland / Fotograaf

In 2012 heeft een fotograaf aan Inbev Nederland toestemming gegeven om zijn foto in een kantoorruimte te gebruiken. Inbev Nederland gebruikt nu de foto opnieuw, nu in bewerkte vorm in uitingen in diverse horecagelegenheden. De rechtbank oordeelt dat de fotograaf toestemming had moeten verlenen en Inbev Nederland een aanvullende vergoeding had moeten betalen. Inbev Nederland wordt veroordeeld om € 40.000,00 schadevergoeding te betalen, wegens inbreuk auteursrechten en persoonlijkheidsrechten.

Lees hier de uitspraak

All4Fysio / Fysiosupplies

All4Fysio / Fysiosupplies

Het Gerechtshof oordeelt dat de handelsnaam All4Fysio – fysiosupplies geen inbreuk oplevert op de handelsnaam Fysiosupplies. De aanduiding Fysiosupplies heeft een overwegend beschrijvend karakter met een beperkte beschermingsomvang. All4Fysio wijkt dan ook voldoende af van deze handelsnaam. Daarnaast geldt dat beschrijvend gebruik van de term fysiosupplies in bijvoorbeeld een nieuwsbrief geen handelsnaamgebruik oplevert en is toegestaan.

Lees hier de uitspraak

World of Bookings / Horecagelegenheid

World of Bookings / Horecagelegenheid

World of Bookings exploiteert diverse schow door heel Nederland, voorheen onder de aanduiding “Gooische Vrouwen Bingo” en nu onder “Gooische Bingo Show”. Gooische Vrouwen Bingo verwees naar de Talpa-televisieserie Gooische Vrouwen. Eén van de horecagelegenheden waar deze bingoshows plaatsvinden, organiseert nu zelf “Gooische Glamour Bingo”. De rechtbank oordeelt dat dit niet in strijd is met de overeenkomst die met World of Bookings is gesloten. Nu de samenhang met de televisieserie is doorbroken, valt dit buiten de reikwijdte van de overeenkomst en mag de horecagelegenheid dit evenement organiseren.

Lees hier de uitspraak

Advance Magazine Publishers / Remark

Advance Magazine Publishers / Remark

Verzorgingsproducten die onder de naam Vogue Glamour worden verkocht, maken geen inbreuk op de merkrechten van het tijdschrift Glamour. Glamour is een veelgebruikte aanduiding met betrekking tot verzorgingsproducten en mode. De Rechtbank oordeelt dat door Vogue niet wordt aangehaakt bij het tijdschrift Glamour.

Lees hier de uitspraak

Basil / Burgers Lederwarenfabrik Wijchen

Basil / Burgers Lederwarenfabrik Wijchen

De voorzieningenrechter oordeelt in een geschil over auteursrecht op fietsmanden. Beide partijen brengen fietsmanden op de markt, waarbij de voorzieningenrechter oordeelt dat de auteursrechtelijke drempel voor de mand van Basil net wordt gehaald. Ook al bestaat de fietsmand uit al bestaande elementen, toch is dit volgens de voorzieningenrechter in dit geval voldoende. Eén van de door Burgers aangeboden fietsmanden vertoont een overeenstemmende totaalindruk en maakt inbreuk op het auteursrecht.

Lees hier de uitspraak