BLOG

Verliefd op Ibiza / Stemra

Verliefd op Ibiza / Stemra

In de speelfilm ‘Verliefd op Ibiza’ komt een kort fragment van het lied ‘La ballade de Gens Heureux’ voor, gezongen door een van de hoofdrolspelers van de speelfilm. 2Houses, de producent van de film stelt zich op het standpunt dat het gebruik een ‘incidentele verwerking’ van ondergeschikte betekenis betreft, waarover geen afdracht aan de rechthebbende nodig is. Hoewel het gebruik kwantitatief van ondergeschikte betekenis is, oordeelt de rechtbank dat het gebruik in kwalitatieve zin niet ondergeschikt is. De keuze voor dit muzieknummer draagt sterk bij aan één van de verhaallijnen van de speelfilm en komt bovendien in de trailer van de film voor. De producent had dan ook toestemming voor het gebruik moeten vragen.

Lees hier de uitspraak

Otolift / Practicomfort

Otolift / Practicomfort

Practicomfort maakt door het gebruik van het merk Otolift als adword inbreuk op de merkrechten. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan een merk van een derde als adword te gebruiken. De Voorzieningenrechter oordeelt dat in het onderhavige geval niet aan die voorwaarden is voldaan. Zo wordt de herkomstaanduidingsfunctie aangetast nu er onvoldoende duidelijkheid is over de herkomst van de aangeboden trapliften.

Lees hier de uitspraak

PromoGroup / NOS

PromoGroup / NOS

In verschillende NOS programma’s is de suggestie gewekt alsof Promogroup en Musidor zogenaamde brievenbusfirma’s zijn, danwel dat de Rolling Stones met dergelijke firma’s zich aan belastingontwijking schuldig zouden maken. Deze uitingen worden door de rechtbank niet onrechtmatig geacht jegens Promogroup en Musidor, aangezien deze voldoende steun vinden in het feitenmateriaal.

Lees hier de uitspraak

Emile Ratelband / (V)Echtscheiding

Emile Ratelband / (V)Echtscheiding

De voorzieningenrechter oordeelt dat het Ratelband niet is toegestaan om mededelingen van vertrouwelijke aard over zijn (v)echtscheiding via media en social media naar buiten te brengen. Ook al is zijn ex-vrouw door hun huwelijk ook een publieke figuur geworden, dit betekent niet dat zij geen recht meer heeft op vertrouwelijkheid. De belangenafweging leidt er in dit geval toe dat de beperking op de uitingsvrijheid van Ratelband gerechtvaardigd is.

Lees hier de uitspraak

Blue Gentian / Tel Sell

Blue Gentian / Tel Sell

Geschil tussen Blue Gentian – modelrechthouder van een tuinslang – en Tel Sell over al dan niet inbreuk op een modelrecht. De geplooide buitenkant van de tuinslang heeft een technische functie en moet bij de vergelijking tussen beide producten buiten beschouwing worden gelaten. De rechter neemt modelinbreuk aan op basis van de grof geweven katoentextuur van de buitenmantel van de tuinslang en de groene kleur. Gezien de beperkte vrijheid bij het ontwerp van de tuinslang, wordt door overeenstemming van deze kenmerken geen andere algemene indruk opgewekt.

Lees hier de uitspraak

 

Dijkstra / Gedaagde

Dijkstra / Gedaagde

Gedaagde gebruikt een foto van fotograaf Dijkstra op haar website, zonder voorafgaande toestemming. De rechter oordeelt dat niet relevant is dat gedaagde niet de intentie heeft gehad om de foto’s te gebruiken. Een ondernemer moet zich ervan vergewissen wie de maker van een foto is voordat zij er gebruik van maakt. De algemene voorwaarden van de fotograaf vormen een aanvaardbaar uitgangspunt om de schade te begroten, waarbij geldt dat inbreuk op het auteursrecht een hogere schadevergoeding (tweemaal in dit geval) rechtvaardigt dan de normale gebruiksvergoeding bij regulier gebruik.

Lees hier de uitspraak