BLOG

Russisch Champagne Roulette?

Champagne zorgt normaal voor een feestelijke tint aan gelegenheden, maar dat geldt zeker niet in Frankrijk en Rusland op het moment. Champagne is daar namelijk eerder de aanleiding voor een grote ruzie.

Rusland heeft onlangs een wet aangenomen waardoor uitsluitend de Russische makers van mousserende wijn deze de aanduiding “Champagne” mogen toekennen. Dit zou dus betekenen dat de Champagne zoals wij hem kennen – een mousserende wijn geproduceerd in de streek Champagne in Frankrijk – in Rusland anders zal worden aangeduid.

Lees verder

Merkinbreuk door een blikje te openen?

Het klinkt natuurlijk wat vergezocht, merkinbreuk maken door alleen maar een blikje te openen. Het had niet veel gescheeld of dat was toch waarheid geworden. De onderneming Ardagh Metal Beverage probeerde het geluid van een openend drankblikje bij het Europese merkenbureau beschermd te krijgen, maar het bureau vond dit toch iets te vergezocht.

Lees verder

Een portret als merk?

Je eigen portret vastleggen als merk? Kan dat eigenlijk wel? Volgens een recente uitspraak is dat inderdaad mogelijk.[1] Het portret is een afbeelding van een het gelaat van een persoon, waarbij het niet van belang is of het portret is geschilderd, gefotografeerd, getekende en dergelijke (meer informatie over het portretrecht kan gelezen worden in onze eerdere blog).

Vooral onder sporters en artiesten komt het vaak voor dat de naam als merk wordt geregistreerd. Derden kunnen deze namen dan niet zomaar zonder toestemming gebruiken voor commerciële doeleinden. Bekende personen krijgen op deze manier een sterker recht om tegen ongewenst gebruik op te treden. Naast de bescherming van de naam als merk, kan een (bekend) persoon nu ook zijn of haar portret als merk vastleggen, zo is dat de conclusie van de Kamer van Beroep.

In een procedure over de mogelijke inschrijving van een portretmerk van Yasmin Wijnaldum speelde de vraag of zo’n portretmerk wel mogelijk is. Yasmin probeerde haar portret als beeldmerk in te schrijven voor klasse 35 en 41, kort gezegd; diensten van mannequins en fotomodellen. Om als merk toegelaten te worden en aldus bescherming te verkrijgen dient een merk onder meer onderscheidend vermogen te hebben (het merk mag niet beschrijvend zijn voor de klasse waar het voor aangevraagd wordt). Het bureau waar Yasmin haar merk had aangevraagd oordeelde dat haar portret elk onderscheidend vermogen miste en besloot het merk te weigeren.

Tegen de weigeringsbeslissing heeft Yasmin beroep ingesteld. De Kamer van Beroep oordeelt anders en is van oordeel dat het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van de persoon die is afgebeeld, niet betekent dat het portret niet als merk kan worden opgevat.

De afbeelding van het portret bevat een gezicht met unieke gelaatstrekken en specifieke uiterlijke kenmerken welke als identificatie van een persoon ter onderscheiding van andere personen kan worden gezien.

Deze optie geeft bekende sporters, artiesten en andere bekende personen mogelijk een extra juridisch argument om op te treden tegen derde partijen die, zonder hun toestemming en zonder een financiële vergoeding te betalen, hun portret gebruiken. Een merkrecht voor deze bekende personen dus, naast de mogelijkheid om op basis van een verzilverbare populariteit op te treden tegen portretrechtinbreuk. Dat biedt kansen!

Heb je meer vragen over portretrecht? Neem contact op met Diederik Donk (donk@thelegalgroup.nl) of Michelle Seel (michelle@thelegalgroup.nl). Uiteraard kunnen wij je ook helpen bij het indienen van een merkaanvraag, neem daarvoor contact op met Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl)

 

[1] IE-forum.nl, https://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-portretmerk-is-geldig.

Spanning en sensatie tijdens het inwerking treden van de DSM-richtlijn

Vandaag treedt de lang verwachte nieuwe auteursrechtrichtlijn in werking, namelijk; de Richtlijn inzake Auteursrechten in de Digitale eengemaakte Markt (ook wel; de “DSM-Richtlijn”).[1] Het doel van de richtlijn is om het auteursrecht aan te passen aan het moderne digitale tijdperk en al bestaande regels te harmoniseren. Het opstellen van de richtlijn ging echter niet zonder slag of stoot. Vooral artikel 17 van de richtlijn zorgde voor veel opschudding.

Lees verder

Fair use in Nederland?

Google Adwords, intellectueel eigendom advocaten

Een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de maker gebruiken? Vergis je niet, dit is in Nederland alleen maar toegestaan wanneer het onder één van de uitzonderingsgronden valt opgenomen in de Auteurswet. Wij horen vaak dat Google andere informatie geeft. Via Google is namelijk te vinden dat auteursrechtelijk beschermde werken ook verveelvoudigd of openbaar gemaakt mogen worden als dit op het ‘eerlijk gebruik’ ziet.

Lees verder