Auteur archieven: Helen Maatjes

Noordkaap TV Producties en SBS Broadcasting / Eiser

Noordkaap TV Producties en SBS Broadcasting / Eiser

Voor het televisieprogramma Undercover in Nederland zijn met een verborgen camera opnames van Eiser gemaakt ten behoeve van een onderwerp over acquisitiefraude. Eiser probeert met een beroep op zijn portretrecht uitzending te voorkomen. Er is echter reeds door de producent toegezegd dat Eiser onherkenbaar in beeld zal worden gebracht. De Voorzieningenrechter oordeelt in haar belangenafweging tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en becherming van vrijheid van meningsuiting dat deze laatste in dit geval zwaarder wegen en dat de uitzending niet onrechtmatig is.

Lees hier de uitspraak

Inbev Nederland / Fotograaf

Inbev Nederland / Fotograaf

In 2012 heeft een fotograaf aan Inbev Nederland toestemming gegeven om zijn foto in een kantoorruimte te gebruiken. Inbev Nederland gebruikt nu de foto opnieuw, nu in bewerkte vorm in uitingen in diverse horecagelegenheden. De rechtbank oordeelt dat de fotograaf toestemming had moeten verlenen en Inbev Nederland een aanvullende vergoeding had moeten betalen. Inbev Nederland wordt veroordeeld om € 40.000,00 schadevergoeding te betalen, wegens inbreuk auteursrechten en persoonlijkheidsrechten.

Lees hier de uitspraak

All4Fysio / Fysiosupplies

All4Fysio / Fysiosupplies

Het Gerechtshof oordeelt dat de handelsnaam All4Fysio – fysiosupplies geen inbreuk oplevert op de handelsnaam Fysiosupplies. De aanduiding Fysiosupplies heeft een overwegend beschrijvend karakter met een beperkte beschermingsomvang. All4Fysio wijkt dan ook voldoende af van deze handelsnaam. Daarnaast geldt dat beschrijvend gebruik van de term fysiosupplies in bijvoorbeeld een nieuwsbrief geen handelsnaamgebruik oplevert en is toegestaan.

Lees hier de uitspraak

World of Bookings / Horecagelegenheid

World of Bookings / Horecagelegenheid

World of Bookings exploiteert diverse schow door heel Nederland, voorheen onder de aanduiding “Gooische Vrouwen Bingo” en nu onder “Gooische Bingo Show”. Gooische Vrouwen Bingo verwees naar de Talpa-televisieserie Gooische Vrouwen. Eén van de horecagelegenheden waar deze bingoshows plaatsvinden, organiseert nu zelf “Gooische Glamour Bingo”. De rechtbank oordeelt dat dit niet in strijd is met de overeenkomst die met World of Bookings is gesloten. Nu de samenhang met de televisieserie is doorbroken, valt dit buiten de reikwijdte van de overeenkomst en mag de horecagelegenheid dit evenement organiseren.

Lees hier de uitspraak

Advance Magazine Publishers / Remark

Advance Magazine Publishers / Remark

Verzorgingsproducten die onder de naam Vogue Glamour worden verkocht, maken geen inbreuk op de merkrechten van het tijdschrift Glamour. Glamour is een veelgebruikte aanduiding met betrekking tot verzorgingsproducten en mode. De Rechtbank oordeelt dat door Vogue niet wordt aangehaakt bij het tijdschrift Glamour.

Lees hier de uitspraak