Privacy POLICY

Uw privacy is van groot belang voor The Legal Group Advocaten. Graag informeert The Legal Group Advocaten u dan ook via onderhavig Privacy policy omtrent de wijze waarop The Legal Group Advocaten omgaat met het verzamelen van informatie over de gebruikers van deze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

U kunt anoniem de website van The Legal Group Advocaten bezoeken en op die manier meer over The Legal Group Advocaten te weten komen. The Legal Group Advocaten verzamelt regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van deze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kan The Legal Group Advocaten u niet identificeren. The Legal Group Advocaten verzamelt ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. The Legal Group Advocaten maakt gebruik van cookies (kleine files die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op uw harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer u een website gebruikt). The Legal Group Advocaten verzamelt enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor de ontvangst van nadere informatie.

Indien u The Legal Group Advocaten uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zal The Legal Group Advocaten  deze gegevens enkel gebruiken om uw vragen te beantwoorden. Indien in de toekomst binnen The Legal Group Advocaten een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat The Legal Group Advocaten uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. The Legal Group Advocaten zal uw persoonsgegevens openbaar maken, indien The Legal Group Advocaten in alle redelijkheid van mening is dat zij daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht is. Met uitzondering van het voorgaande zal The Legal Group Advocaten uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Voor uw gemak heeft The Legal Group Advocaten op de website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maakt The Legal Group Advocaten u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de Privacy Statement van deze derde partijen, en niet die van The Legal Group Advocaten, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan The Legal Group Advocaten puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, neemt The Legal Group Advocaten geen maatregelen ter beveiliging. The Legal Group Advocaten gebruikt geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met The Legal Group Advocaten en het gebruik van de website verwijst The Legal Group Advocaten u naar de Disclaimer.

The Legal Group Advocaten behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de  privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met The Legal Group Advocaten opnemen middels dit contactformulier.