Philips / Heinz

Geschil over “Het regent, het regent, grote korrels Venz”. De Voorzieningenrechter neemt aan dat Philips als rechthebbende van de tekst kan worden aangemerkt. Philips vordert een uitzendverbod en daarnaast een vergoeding van € 7.000,-. De Voorziengenrechter wijst een algemeen uitzendverbod af, mede omdat de rechthebbende op basis van haar subsidiaire vordering bereid is om in te stemmen met uitzending tegen een vergoeding van € 7.000,- voor drie weken. Deze vordering wordt door de Voorzieningenrechter toegekend.

Lees hier de uitspraak