Max Verstappen / Uitgeverij Karakter

Uitgeverij Karakter publiceert een ‘ongeautoriseerde’ biografie over Max Verstappen. Zowel op de voorzijde van het boek als op diverse pagina’s in het boek zijn foto’s van Verstappen opgenomen. Verstappen maakt bezwaar op basis van zijn portretrechten. Tussen partijen is niet in discussie dat de foto’s portretten van Verstappen bevatten en dat hij over een verzilverbare populariteit beschikt. De uitgeverij heeft, na sommaties, een vergoeding van 10% over de netto-opbrengsten aangeboden. Nu er geen bijkomende omstandigheden zijn gesteld waarom de openbaarmaking toch onrechtmatig is, heeft Verstappen geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking te verzetten en wordt de vergoeding als redelijk aangemerkt.

Lees hier de uitspraak.