BLOG

Otolift / Practicomfort

Otolift / Practicomfort

Practicomfort maakt door het gebruik van het merk Otolift als adword inbreuk op de merkrechten. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan een merk van een derde als adword te gebruiken. De Voorzieningenrechter oordeelt dat in het onderhavige geval niet aan die voorwaarden is voldaan. Zo wordt de herkomstaanduidingsfunctie aangetast nu er onvoldoende duidelijkheid is over de herkomst van de aangeboden trapliften.

Lees hier de uitspraak

Philips / Heinz

Philips / Heinz

Geschil over “Het regent, het regent, grote korrels Venz”. De Voorzieningenrechter neemt aan dat Philips als rechthebbende van de tekst kan worden aangemerkt. Philips vordert een uitzendverbod en daarnaast een vergoeding van € 7.000,-. De Voorziengenrechter wijst een algemeen uitzendverbod af, mede omdat de rechthebbende op basis van haar subsidiaire vordering bereid is om in te stemmen met uitzending tegen een vergoeding van € 7.000,- voor drie weken. Deze vordering wordt door de Voorzieningenrechter toegekend.

Lees hier de uitspraak

Max Verstappen / Uitgeverij Karakter

Max Verstappen / Uitgeverij Karakter

Uitgeverij Karakter publiceert een ‘ongeautoriseerde’ biografie over Max Verstappen. Zowel op de voorzijde van het boek als op diverse pagina’s in het boek zijn foto’s van Verstappen opgenomen. Verstappen maakt bezwaar op basis van zijn portretrechten. Tussen partijen is niet in discussie dat de foto’s portretten van Verstappen bevatten en dat hij over een verzilverbare populariteit beschikt. De uitgeverij heeft, na sommaties, een vergoeding van 10% over de netto-opbrengsten aangeboden. Nu er geen bijkomende omstandigheden zijn gesteld waarom de openbaarmaking toch onrechtmatig is, heeft Verstappen geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking te verzetten en wordt de vergoeding als redelijk aangemerkt.

Lees hier de uitspraak.

Verstappen / Picnic

Verstappen / Picnic

De rechtbank oordeelt dat Picnic onrechtmatig jegens Max Verstappen heeft gehandeld door een lookalike te gebruiken in hun commercial. De lookalike vertoont alle karakteristieke kenmerken van Max, zoals dezelfde pet, outfit, haarkleur, silhouet en postuur. Max heeft een commercieel belang om zich tegen dit gebruik te verzetten en heeft recht op een redelijke schadevergoeding.

Lees hier de uitspraak

Groupe LFE / Chateau de la Garde

Groupe LFE / Chateau de la Garde

Groupe LFE beschikt over de merkregistratie “Sum-merlot” voor wijnen, maar brengt onder deze aanduiding nog geen wijn op de markt. Chateau de la Garde brengt flessen wijn op de markt met op het etiket “ZoMerlot”. Hoewel beide tekens in zekere mate overeenstemmen, oordeelt de rechtbank dat er van merkinbreuk geen sprake is. Sum-merlot is in zekere mate beschrijvend voor Merlot, waardoor de overeenstemming tussen beide merken te gering is om verwarringsgevaar te veroorzaken.

Lees hier de uitspraak

Edgar Davids / League of Legends

Edgar Davids / League of Legends

Oud-voetballer Edgar Davids meent dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn portretrechten door gebruik van het character “Striker Lucian” in het online computerspel League of Legends. Het gaat om een character dat door spelers van het spel kan worden aangeschaft. De rechtbank oordeelt dat het character, althans de skin welke de spelers kunnen kiezen, is aan te merken als een portret. De gebruikte elementen roepen het beeld van Davids op, waarmee er sprake is van inbreuk. Het belang van Davids – zijn verzilverbare populariteit – weegt naar het oordeel van de Rechtbank zwaarder dan het belang van de exploitant van het computerspel. De exploitant zal een nog te bepalen schade moeten vergoeden.

Lees hier de uitspraak